forbot

תיאור

קבוצות מוצרים Protectia Plantelor, Î.S., מולדובה, דשני בקטריה, תכשירי ביו לצמחים, זיבולי ביו, קוטלי חרקים, דשנים מורכבים, דשן מיקרו, דשנים אורגניים, תכשירי הדברת מכרסמים, אמצעים להגנה מי מכרסמים,