forbot

توضيحات

گروه محصولات Protectia Plantelor, Î.S., مولدووا, کود میکروبی, بیولوگیکال برای گیاهان, بیو کود, حشره کش ها, کود های پیچیده, میکرفرتیلیزرس, کودهای آلی, آماده سازی برای کنترل جوندگان, ابزاری برای کنترل